Sat Valea Adanca, Comuna Miroslava, Iasi

Despre Omenia

Despre Fundatia Umanitara Omenia

Fundatia Umanitara Omenia, organizatie non-profit si nonguvernamentala, înfiintata în anul 2001, a luat nastere la sugestia parintelui staret Nicodim Gheorghita de la Manastirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, judetul Iasi, acesta fiind membru de onoare al Fundatiei.

În urma discutiilor purtate cu doi dintre membrii fondatori, Strugaru Florin si Postârnac Costica, acesta i-a îndemnat “mai oameni buni va vad cu suflet mare, faceti ceva bun împreuna”. Astfel, prin acest imbold a luat nastere Fundatia Umanitara Omenia. Ulterior, cu sprijinul celui de-al treilea membru fondator, Peter Gunther Lanthaler, presedintele Organizatiei caritabile Aktiv-Hilfe für Kinder din nordul Italiei, în anul 2005, pe unul din dealurile pitoresti ale comunei Miroslava s-a început constructia cladirii, în cadrul careia Fundatia Umanitara Omenia îsi desfasoara astazi activitatea.

Proiectul a fost finantat în proportie de 70% de Provincia Suditrol din Italia în colaborare cu Aktiv-Hilfe fur Kinder.e fur Kinder.

Actionam durabil, pentru incluziunea sociala a tinerilor cu varste de peste 18 ani, proveniti din centrele de plasament sau din familii aflate in situatii de risc, si nu numai.

PRINCIPII SI VALORI

1. Respectarea unicitatii si demnitatii persoane – fiecare persoana benficiaza de servicii sociale acordate dupa un plan individualizat
2. Non-discriminare – acces la serviciile sociale fara discriminare de sex, religie, apartenenta etnica sau nationalitate
3. Egalitate de sanse – Carta proprie, proceduri si regulamente interne, care respecta si sprijina drepturile beneficiarilor in ceea ce priveste egalitatea de sanse
4. Confidentialitate – Cod de Etica propriu, pastrarea confidentialitatii asupra cazurilor
5. Profesionalism – organizare eficienta si procese interne eficace necesare acordarii unor servicii sociale de calitate;
6. Resurse umane specializate – personal calificat si suficient pentru realizarea serviciilor sociale, care isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca, utilizand proceduri, tehnici si metode de lucru specifice asistentei sociale
7. Participarea beneficiarilor la intreg procesul de furnizare a serviciilor sociale
8. Orientarea pe rezultate, monitorizarea si evaluarea permanenta a impactului serviciilor sociale, conform indicatorilor calitativi si cantitativi
9. Onestitate si transparenta fata de beneficiari, parteneri si comunitate – elaborarea semestriala si anuala a rapoartelor de activitate si a rapoartelor financiare
10. Implicare – orientarea atat pe desfasurarea activitatilor din cadrul centrului, cat si pe nevoile comunitatii.