Sat Valea Adanca, Comuna Miroslava, Iasi

Servicii

Serviciu social de “Consiliere si sprijin pentru tineri cu varste de peste 18 ani”

Centrul de Consiliere si sprijin pentru tinerii cu virste de peste 18 ani, sprijina tinerii cu virste  intre 18-26 ani , proveniti din sistemul de protectie, orfani, abandonati sau din familii dezavantajate, lipsiti de suport familial,  in vederea depasirii situatiilor de criza , formarii deprinderilor de viata si integrarii sociale si profesionale.

Acest serviciu ofera sprijin tinerilor cuprinsi in program, in vederea dobindirii deprinderilor de viata si integrarii lor socio-profesionala prin:

Acest serviciu ofera sprijin tinerilor cuprinsi în program, în vederea dobândirii deprinderilor de viata si integrarii lor socio-profesionale prin:

a) Gazduire in  centrul de consiliere si sprijin

b) Formare a deprinderilor de viata si a abilitatilor profesionale in vederea integrarii socio-profesionale
c) Consiliere in vederea autoevaluarii personale, orientarii scolare  si formarii profesionale, identificarii locurilor de munca, monitorizarea evolutiei tanarului.

Activitati desfasurate:

– evaluarea/selectia tinerilor ;
– evaluarea / selectia tinerilor ;
– mutarea si acomodarea tinerilor în centru ;
– consiliere individuala si consiliere de grup;
– asistenta psihologica;
– sprijin în vederea accesarii serviciilor medicale;
– formarea deprinderilor de viata independenta;
– sprijin pentru (re)orientare si/sau integrare scolara si profesionala;
– sprijin pentru identificarea unui loc de munca;
– sprijin în demersul de obtinere a unor prestatii sociale sau alte drepturi ;
– activitati de socializare;
– informare asupra comunitatii si serviciilor oferite de aceasta ;
– suport pentru dezvoltarea relatiilor sociale si a capacitatii de a comunica;
– identificarea de parteneriate public-privat;
– informarea si constientizarea opiniei publice.

Serviciul are capacitatea de sustinere a unui numar de 45-50 de beneficiari

Acestia au urmatoarele caracteristici socio-economice:

• tineri cu vârste cuprinse intre 18- 26 ani ;
• proveniti din: sistemul de protectie si nu numai, orfani, abandonati sau din familii defavorizate, lipsiti de suport familial, proveniti dintr-un mediu social si/sau familial care ar putea duce la excludere sociala ;
• fara locuinta, fara posibilitati socio-economice, situatie socio-materiala precara.

Tinerii, beneficiari ai serviciului de asistenta si suport din cadrul “Centrului de consiliere si sprijin pentru tinerii cu vârste de peste 18 ani” sunt referiti:

– de catre comunitate;
– la solicitarea personala;
– de catre institutii publice/private.

Selectia beneficiarilor se face în cadrul fundatiei de catre specialistii acesteia (asistent social, psiholog); în primul rand sunt verificate informatiile referitoare la tânar (sunt solicitate documente, evaluari, declaratii); ulterior are loc un interviu de selectie, dupa care are loc testarea psihologica (aplicarea unor chestionare), care sa evidentieze anumite aspecte ale personalitatii, capacitatea de integrare, disponibilitatea catre noi achizitii, sociabilitate, etc.
Tinerii sunt informati cu privire la activitatile derulate în centru, tipul de sprijin de care vor beneficia, drepturi, obligatii, responsabilitati, reguli, etc. Toate acestea sunt stipulate într-un contract individul de sprijin care se încheie între Fundatia Umanitara „Omenia” si tânar, contract ce stabileste responsabilitatile ambelor parti. De asemenea, asistentul social stabileste împreuna cu tânarul un plan de interventie, pe o anumita perioada, care îl obliga pe tânar sa se implice activ la îndeplinirea obiectivelor stabilite anterior împreuna cu specialistul.
Beneficiarii au obligatia de a fi prezenti la modulele de training si la activitatile sustinute de catre personalul specializat si sa colaboreze cu acesta în vederea dezvoltarii lor personale si profesionale. Practic una dintre conditiile admiterii în centru este aceea de a se implica si participa activ la activitatile specifice derulate. Modalitatea de lucru, progamul activitatilor, rolul fiecarui tânar fac din acestia parte integranta în cadrul centrului / serviciului .